Tình yêu – Giới tính

Tiền mãn kinh là khoảng mà tất cả phụ nữ đều trải qua, chúng báo hiệu kết thúc kinh nguyệt. Dù là khoảng bình thường, tuy vậy chúng mang đến nhiều điểm khá tiêu cưc khiến người bệnh không chỉ hại sức lực còn tâm lý, hàng loạt...